Společnost Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. informuje veřejnost, že se nám podařilo získat podporu na individuální projekt „Kompenzace pro Vodňanské rybníky“, číslo projektu CZ.08.02.01/04/23_004/0000128. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond – Operační program Rybářství, ve výši 100% způsobilých výdajů.

Cílem projektu je podpořit jednotlivé mimoprodukční funkce rybníků, které umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí a povedou k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví.

Dokumenty

Název Soubor Typ Velikost Popis
NázevKompenzace-pro-Vodnanske-rybniky SouborKompenzace-pro-Vodnanske-rybniky.docx TypDOCX Velikost45.49 kB Popispopis projektu