Komplexní hospodaření na lesním majetku města dle lesního hospodářského plánu a zákona o lesích a předpisů souvisejících. Městské lesy spravují 270 ha lesních pozemků. Největší celek leží západně od města Vodňany za obcí Pražák o rozloze cca 180 ha. Další větší celek leží v části Vodňanských Svobodných Hor o velikosti 24 ha, další lesy se nacházejí za rybářskou školou cca 26 ha. Ostatní lesy se nacházejí v okolí rybníků Malý Černoháj, Velký Černoháj, Bukový a Dřemliny o celkové rozloze 20 ha, dále u obcí Křtětice, Čavyně a Chelčice. Lesní majetek se nachází v přírodní lesní oblasti LO 12 – Předhůří Šumavy a Novohradských hor cca 64 ha a v přírodní lesní oblasti LO 15 – Jihočeské pánve (Českobudějovická pánev) cca 206 ha.

Prodej dřeva

DPH z paliva je 15 %, které se připočítávají k ceně

DruhCena bez DPH
Samovýroba paliva200-300 Kč/prm
Hotové palivo dle kvality a dřeviny650-1000 Kč/m3

 

Městské lesy provádí tyto práce

  • Pěstební činnost (zalesňování, péče o kultury, prořezávky, úklid těžebních zbytků)
  • Těžební činnost (těžby obnovní, výchovné a nahodilé)
  • Prodej dřevní hmoty
  • Údržba lesní odvozní sítě
  • Údržba meliorační sítě v lesních porostech
  • Správa a údržba budov a cest sloužících lesnímu hospodářství
  • Posilování rekreační funkce lesa (údržba turistických cest, informační značení a liniové výsadby)
  • Zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků
  • Certifikace dřevní hmoty (PEFC)
  • Samovýroba palivového dřeva

Zastoupení z hlediska lesních vegetačních stupňů

Lesní vegetační stupeňNadmořská výškaPrůměrná teplotaRoční srážkyVegetační dobaVýměra
 m n. m.°Cmmdny nad 10°Cha
bukodubový350 – 4007,5 – 8,0600 – 650160 – 16595
bukodubový400 – 5506,5 – 7,5650 – 700150 – 160106
bukový550 - 6006,0 – 6,5700 - 800140 - 15069

Ekologické řady

Živná – 54 %, kyselá – 31 %, oglejená – 8 %, podmáčená – 5 %, jasanová – 1 %, extrémní – 0,5 %, javorová – 0,5 %.

Kontakty

Martin Lang
Správce lesů
Martin Lang