V minulosti zastavovaly autobusové linky přímo na náměstí v centru města. S přibývající dopravou a pro lepší komfort cestujících bylo vybudováno v roce 1964 autobusové nádraží. To je na stávajícím místě v provozu dodnes. Nachází se v těsné blízkosti městských hradeb a jedné z mála dochovaných bašt, jenž byla součástí středověkého opevnění města. Jeho okolí doznalo samozřejmě změn. Nyní zde nalezneme především pestrou květinovou výzdobu a cizokrajné stromy jako např. liliovník tulipánokvětý či jerlín japonský. Budova nádraží je od roku 2019 ve vlastnictví města Vodňany a naše společnost se díky tomu stará o jeho technický provoz a vzhled.

 

Seznam autodopravců

 

  • GW BUS a.s.
  • ČSAD AUTOBUSY Č.B. a.s.
  • ŠVARCTRANS s.r.o.
  • BRISEN TRANSPORT, s.r.o.

 

Informace o provozu

Informace o provozu autobusové dopravy poskytuje paní Kržová tel. 606082989